ARNO Jõelähtme haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2023/24
2024/25
Avaleht

Hea külastaja!

Olete jõudnud Jõelähtme valla haridusteenuste haldamise süsteemi, kust on leitav üldinfo Jõelähtme valla lasteaedade ja koolide kohta. ARNO e-keskkonnas on võimalik esitada:
*lasteaiakoha taotlust
*lasteaiast lahkumise taotlust
*lapsehoiuteenuse toetuse taotlust

*koolikoha taotlust
*ranitsatoetuse taotlust
*pikapäevarühma taotlust
*õpilaspileti taotlust
*koolist lahkumise taotlust


Üleval paremas nurgas nuppu "Sisene" vajutades ja sisse logides leiad Sind puudutava info haridusteenuste kohta.

Lasteaia kohataotlused esitatakse alates jaanuarist 2022 haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.
Teated vanematele edastatakse vanema poolt ARNOs märgitud e-posti aadressile.

I klassi koolikoha taotlemine 2024/2025 õppeaastaks - 1. märtsist 2024 algab elukohajärgsesse kooli taotluste esitamine. 

Taotluse esitamisel jälgi, et üleval paremas nurgas on õppeaastaks 2024/2025!

I klassi koolikoha taotlemine 2024/2025 õppeaastaks
Koolikoha taotlusega koos tuleb esitada:
- sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
- nõustamismeeskonna otsus (selle olemasolul).
Koolivalmiduskaardi esitab vanem taotluse juurde e-keskkonnas ARNO esimesel võimalusel hiljemalt 20. juuniks.
Jõelähtme valla munitsipaallasteaia (Lasteaed Neeme Mudila, Kostivere Lasteaed, Loo Lasteaed Pääsupesa) lõpetaja koolivalmiduskaart liigub ELIIS keskkonnast otse ARNO keskkonda tingimusel, et lasteaed ja lapsevanem on koolivalmiduskaardi kinnitanud ja laps asub õppima Jõelähtme valla üldhariduskooli (Neeme Kool, Kostivere Kool, Loo Keskkool).

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab Jõelähtme Vallavalitsusele vabas vormis taotluse koos lasteasutuse hinnanguga lapse koolivalmiduse kohta või nõustamismeeskonna soovitusega ning seejärel on võimalik täita taotlus e-keskkonnas ARNO.Lisainfo: arnoinfo@joelahtme.ee; tel: 605 4867


PIKSEL